There is 1 result found

“รู้หรือไม่ประเทศไทยก็มีวาฬนะ”

รู้หรือไม่ประเทศไทยก็มีวาฬนะ     ทำไมถึงมีวาฬ บรูด้ามาอาศัยและหากินอยู่ที่ อ่าวไทยตอนบนหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าอ่าวตัว “ก” ละ     เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่หากินพร้อมทั้งเกร็ดข้อมูลเล็กๆของวาฬกันดีกว่า       เริ่มจากคำว่า ”บางตะบูน”  หลายคนอาจเคยได้ยินหรือหลายคนอาจจะไม่รู้จัก      ทั้งนี้บางตะบูนเป็นชื่อของตำบลหนึ่งซึ่งมีหมู่บ้านเรียงรายไปตามแม่น้ำตั้งอยู่บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลของอำเภอบ้านแหลม      ซึ่งมีพื้นที่เลียบไปกับชายฝั่งและเป็นที่ปลูกป่าชายเลนอีกทั้งยังเป็นเส้นทางลัดที่สามารถลัดเลาะไปถึงชะอำได้         พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการทับถมของตะกอนปากแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำ แม่กลอง ทำให้คนท้องถิ่นของทีนี่ส่วนใหญ่จะทำอาชีพประมงพื้นเมือง เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอย และจับปลา   นอกจากนี้ก็ยังทำนาเกลือสมุทร และเผาถ่าน อีกด้วย       ตรงบริเวณปากอ่าวบางตะบูนจะมีฟาร์มเลี้ยงหอยแครงและหอยแมลงภู่จำนวนมาก นับเป็นแหล่งที่เลี้ยงหอยแครงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกแห่งหนึ่ง      นี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พื้นที่บริเวฯปากอ่าวเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรทางทะเลมีแหล่งอาหารและแร่ธาตุต่างๆอย่างสมบรูณ์       ข้อสังเกตุอย่างหนึ่งที่ทำให้ธรรมชาติหรือบริเวณปากอ่าวที่นี่สมบูรณ์ก็เนื่องมาจาก       บริเวณปากน้ำแม่กลองและปากน้ำเพชรบุรีจะไม่มีมลพิษหรือน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกกรรมออกสู่ทะเลซึ่งต่างกับแม่น้ำท่าจีนที่ สมุทนสารคร ที่มีน้ำเสียและมลพิษถ่ายเทลงสู่ทะเล       ทำให้เราจึงพบเห็นวาฬหรือโลมาได้บ่อยในพื้นที่ของตำบล บ้านแหลมไปจนเกือบถึง ปากแม่น้ำท่าจีนที่มหาชัยมากกว่าที่อื่น       ที่นี่จึงเป็นเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตของคนบางตะบูน และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีในการทำธรุกิจประมงพื้นบ้าน และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่นี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับวาฬบรูด้า ซึ่งบทความที่จะเขียนนี้ ผมขอใช้เป็น ตอนแรก ซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงสร้างทั่วไปทางกายภาพของวาฬก่อนนะครับ อยากจะเขียนซักสองตอน โดยตอนที่เหลือนั้นเป็นเรื่องอะไรต้องลองติดตามอ่านกันนะครับ โลมาเเละวาฬ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Cetaceans […]

Close